Wat is er aan de hand in Spanje?


Anti-abortus wetgeving
De Partido Popular (PP) regering heeft een wet voorgesteld die abortus alleen zou toestaan als twee medische of psychiatrische verklaringen stellen dat de zwangere vrouw gevaar loopt. Dit zou een einde maken aan de vrijheid van alle vrouwen om zelf te beslissen over hun zwangerschap, zelfs in het geval van misvormingen van de foetus of van zwangerschap als gevolg van verkrachting. Als de wet wordt aangenomen zou Spanje wat betreft reproductieve rechten achteroplopen in Europa.
Volgens peilingen zijn 80 procent van de Spanjaarden en 60 procent van de PP-stemmers tegen het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is een poging van de PP om een van hun bolwerken, de ultra-katholieke minderheid, tevreden te stellen. Dit zijn dezelfde mensen die eerder de straat opgingen om te protesteren tegen het homo-huwelijk. Met de claim dat ze 'leven' en 'de familie' willen beschermen proberen zij, geïnspireerd door streng katholieke opvattingen, hun conservatieve, traditionele moraal aan de hele samenleving op te leggen.

Ondemocratisch kiessysteem
De PP is in staat deze wet door te voeren omdat zij een absolute meerderheid heeft in het parlement (186 zetels van de 350) ook al won zij, bij een opkomst van 68 procent, slechts 44 procent van de stemmen. Het Spaanse kiessysteem is niet proportioneel en maakt het makkelijk voor een enkele partij om gedurende een termijn de macht in eigen handen te concentreren.

Onderdrukkende wet op 'burger veiligheid'
De regering maakt hiervan gebruik om de publieke opinie te kunnen negeren en niet te hoeven onderhandelen met andere partijen. Geconfronteerd met protesten varieert hun reactie van onverschilligheid tot pogingen de beweging crimineel te verklaren. De nieuwe wet op openbare veiligheid, bijgenaamd de "#LeyAnti15m", een verwijzing naar de beweging van de Indignados, zou het verbieden een politie-agent te filmen of fotograferen terwijl hij zijn werk doet, deel te nemen aan protesten zonder vergunning of een tent op te zetten op straat. Dergelijke 'misdaden' zouden kunnen leiden tot boetes die op kunnen lopen tot 600.000 euro. De regering werkt aan een meer autoritaire, minder democratische staat.

Bezuinigingen, ongelijkheid en corruptie
De regering doet dit omdat het haar in stelt door te gaan met bezuinigingen en het privatiseren van openbare voorzieningen. Tegen elke prijs willen zij de financiële sector verdedigen, ook al leidt dit tot groeiende armoede. Zonder enige volksraadpleging hebben de twee belangrijkste partijen, de PP en de PSOE, zelfs in de grondwet opgenomen dat aflossing van de staatsschuld prioriteit heeft boven alle andere uitgaven.
De afgelopen jaren is Spanje volgens de Gini-index het meest ongelijke land in de eurozone geworden. Negen miljoen mensen leven onder de armoedegrens. In 2013 bereikte de werkeloosheid een nieuw hoogtepunt van 27 procent nadat deze al vier jaar boven de 20 procent lag. Voor mensen jonger dan 25 jaar is de werkeloosheid 57,6 procent, een Europees record. Honderdduizenden Spanjaarden, vooral jongeren, hebben hun land verlaten om werk te zoeken.
En dan zijn er nog de talloze corruptieschandalen waarin PP leiders op alle niveaus betrokken zijn. Maar ook de PSOE en de grote vakbonden zijn betrokken in corruptieschandalen, net zoals de koninklijke familie die slechts met fluwelen handschoenen aangepakt wordt door justitie.

Spanjaarden in de Nederland
Wij zijn Spaanse immigranten in Nederland en zijn solidair met de beweging in Spanje die zich tegen deze sociale aftakeling keert. Het economische en politiek systeem is op de klippen gelopen en moet grondig verandert worden.
Wij zijn deel van de 15-M beweging, de beweging van de Indignados die begon op 15 mei 2011, en de internationale beweging van Spaanse collectieven, de Marea Granate. Internationale druk op de Spaanse regering en solidariteit met sociale protesten in Spanje kan volgens ons bijdragen aan het stoppen van wetten als de Abortus Wet.
Wij vrezen dat wat we nu in Spanje zien slechts een voorteken zal zijn van ontwikkelingen in de rest van Europa. Ook in Nederland is radicaal rechts in opkomst. We moeten het tij nu keren.


Om al deze kwesties te bespreken, ons te steunen of voor meer informatie kun je contact met ons opnemen:

No comments:

Post a Comment